reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Životopis – študent VŠ – vzor

 

Životopis

 

Osobné informácie

                

Meno:                                                   Monika                    

Priezvisko:                                            Veľká

Trvalá adresa:                                        Krivánska 77            

                                                            974 11  Banská Bystrica

                       

Prechodná adresa:                                  ŠD Družba II., Botanická 25

                                                            842 14 Bratislava 4        

              

Dátum narodenia:                                 20.02.1985

Národnosť:                                           slovenská

Telefón:                                                0915 XXX XXX

e-mail:                                                  velkamona@post.sk

 

            

Vzdelanie

 

2000-2004                                            Obchodná akadémia, Banská Bystrica

2004 -                                                   Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

                                                            - študujem dennou formou, 3. ročník

Prax

 

Máj – jún 2004                                      Fynex, s. r. o., Hroznové námestie 2, Banská Bystrica

                                                            /administratívna pracovníčka/

 

Jún  – August 2004       

Jún – August  2005                            N. S. architekti, Na Příkope 77, Praha              

                                                            /administratívna pracovníčka/

                                                            -príležitostné brigády

 

Osobitné znalosti         

 

- anglický jazyk /slovom a písmom/                                                                               

- nemecký jazyk /pasívne/

 - práca s PC: MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Aspi, internet.

- strojopis / štátna skúška z kancelárskeho písania na stroji a obchodnej korešpondencie/        

- vodičský preukaz skupiny B

 

 

 .....................................

Monika Veľká

V Bratislave dňa 26.12.2007

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt