reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania – vzor

 

 

Roman Mokrý, bytom Rýchla 6, Martin

 

 

Obchodnej spoločnosti Electroonics, s.r.o.

personálne oddelenie

Gaštanová 16

01007 Žilina

 

 V Žiline dňa 12.1.2008

 

Vec

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

 

Dobrý deň.

 

Na základe vášho inzerátu na servery hyperinzercia.sk z 3.1.2008 som sa dozvedel o voľnej pozícii elektromechanika vo vašej spoločnosti.

 

Štúdium na Strednej odbornej škole elektrotechnickej som ukončil maturitnou skúškou v roku 2006 v Bratislave.

 

Po štúdiu som rok pracoval vo firme Magnezit, s.r.o., kde som vykonával najmä opravu kopírovacej techniky. Skúsenosti mám najmä s prístrojmi značky Minolta a Cannon.

Vzhľadom na informácie, ktoré mám o vašej firme, si myslím, že by som dokázal plne využiť svoje skúsenosti.

 

Na vašu firmu sa obraciam najmä preto, že ma podobný typ práce napĺňa a mám záujem spoznať najnovšie technológie. Nastúpiť môžem ihneď.

 

 prípade Vášho záujmu prosím o skorú odpoveď.

 

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Electroonics, s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný po dobu 6 mesiacov, podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

     S pozdravom

 

.........................................

Roman Mokrý

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt