reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žiadosť o informácie – vzor

(§ 14 zákona o slobodnom prístupe k informáciám)

 

 

Mestskému úradu v Nitre

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

 

 

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií

 

V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, žiadam, aby ste mi oznámili počet zamestnancov Mestského úradu Nitra, t. j. počet zamestnancov mesta.

 

Taktiež žiadam o oznámenie počtu zamestnancov, ktorý boli prijatý do pracovného pomeru na dobu neurčitú v roku 2013, t. j. od 1.1.2013.

 

Odpovedzte mi prosím poštou. Ďakujem.

 

V Nitre dňa 5.4.2013

 

.......................................

Michala Horvátová

bytom Rúžová 6, 950 06 Nitra

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt