reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Rozhodnutie o zastavení správneho konania (odpadol dôvod) – vzor

(§ 30 ods. 1 písm. h) Správneho poriadku)

 

 

 

Vzor rozhodnutia o vrátení správneho poplatku nájdete TU.

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt