reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Rozsudok o určení vlastníckeho práva a o určení neplatnosti zmluvy - vzor

(§ 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku)

 

 

 

Vzor nájdete tu: http://vzoryatlaciva.sk/vzory/urcovaci.pdf

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt