reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Sprievodný list – vzor

 

 

Správe katastra Nitra
J. Vuruma 1
949 01 Nitra

 

VEC: Sprievodný list

 

V prílohe tohto listu Vám zasielam rodný list p. Ondreja Ondáka, nar. 3.12.1906, ktorý ste žiadali v súvislosti s konaním o návrhu na vklad č- V 367/2012.

 

V Nitre dňa 5.4.2013

 

.......................................

Michala Horvátová

bytom Rúžová 6, 950 06 Nitra

 

príloha: rodný list p. Ondreja Ondáka, nar. 3.12.1906

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt