reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Predvolanie svedka – vzor

(§ 128 Trestného poriadku)

 

 

Ukážku predvolania svedka nájdete tu: http://www.piestany.sk/fileadmin/media/documents/obcan/oznamy/predvolanie.pdf

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt