reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Čestné vyhlásenie o pravdivosti žiadosti - vzor

 

 

VK 2009/13/7 

 

Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

 

Ja, Roman Mokrý, bytom Gaštanová 52, Nitra a narodený dňa 27.8.1981, čestne vyhlasujem, že som uviedol pravdivé údaje v žiadosti o zamestnanie zo dňa 14.6.2012. Uvedená žiadosť sa týka výberového konania na pozíciu v štátnej službe: vrátnik na Krajskom stavebnom úrade.

 

Pravdivé údaje som uviedol aj v priložených dokumentoch.

 

14.6.2009 v Nitre

 

......................................

Roman Mokrý

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt